Písky - Skviřín, s.r.o.

O Nás

Pískovna skviřín

Firma Písky – Skviřín, s.r.o. vznikla v červnu v roce 2003 za účelem provozu pískovny Skviřín.

Pískovna Skviřín se nachází cca 2 km od obce Bor u Tachova, u silnice č. 200 směr Horšovský Týn a spadá do katastrálního území Skviřín.

Příjezd do pískovny je přímo z výše uvedené silnice na kterou je napojen vjezd do pískovny se závorou a cedulí označující provozovatele pískovny.

Vlastní ložisko stavebních písků Skviřín je tvořeno produkty větrání skalního podkladu, který tvoří středně zrnitá porfyrická žula místy s biotitem. Zóna zvětrání dosahuje mocnosti cca 6 m. Surovina ložiska je reprezentována středně zrnitými hnědo-žlutými písky se slabou příměsí štěrčíku. Rozsah těžitelné plochy je cca 16 hektarů.

Pískovna je vybavena kolovým nakladačem a třídícím zařízením pro výrobu tříděných a praných písků a kamínků. Dále je na pískovně provozováno zařízení pro ukládání stavebních odpadů a prodej recyklovaného materiálu včetně zeminy. Obsluha pískovny má k dispozici provozní buňku, která slouží jako kancelář pískovny. Pískovna není vybavena vážícím zařízením. V případě potřeby je možné provést kontrolní vážení materiálu mimo areál pískovny na zemědělském sile v Boru u Tachova vzdáleném cca 3 km.

Provoz pískovny je sezónní, tzn., že v zimním období, pokud teploty dlouhodobě klesají pod bod mrazu, je pískovna z technologických důvodů v zimní odstávce.

Písky - Skviřín, s.r.o.